Analys

Analysavdelningen genomför marknadsanalyser av främst kontorshyresmarknaden. Vi har långa serier av detaljerad data om situationen för kontorsfastigheter och deras hyresgäster. Även butiks-, restaurang- och logistikmarknaden kartläggs på uppdrag.

Kartläggningar

Vi utför specifika kartläggningar för att reda ut hyresnivåer och andra fakta som påverkar marknaden.

Läs mer

Marknadsanalyser

Ingående utredningar på mikronivå.

Läs mer

Rapporter

Du får rapporter som redovisar hela eller delar av marknaden.

Läs mer

Webb

Du kan teckna ett abonnemang för att ständigt vara uppkopplad på hur kontorshyresmarknaden ser ut och utvecklas

Läs mer