Marknadsanalyser

Våra detaljerade kartläggningar ger förutsättningar för både övergripande och avgränsade studier av marknaden. Strateg analyserar marknadsstatus och orsakerna till utvecklingen. Vi belyser viktiga faktorer som exempelvis ekonomi och sysselsättning i kontorsbranscherna.

Våra prognoser ger sedan ett svar på en trolig utveckling av marknadens framtida förlopp vad gäller vakansgrader, hyror och nyproduktionens omfattning.