Sökhjälp

Passar era lokaler dåligt för verksamhetens behov? Börjar lokalerna bli trångbodda eller är det tvärtom så att ni sitter i lämpliga, men för stora, lokaler?

Vi på Strateg Fastighetskonsult bidrar gärna med vår syn på er lokalsituation..
Vi besöker er gärna för en första förutsättningslöst möte där vi går igenom vad en flytt innebär för Er och presenterar hyresnivåer på olika delmarknader. Vi hjälper Er utan kostnad att ta fram en kravspecifikation anpassad för Er verksamhet där vi använder nyckeltal utifrån antal anställda etc. Utifrån Er kravspecifikation tar vi fram ett antal alternativa lokaler som passar just era behov.

Genom vår mångåriga erfarenhet har vi ingående kunskap om lokal- och fastighetsmarknaden i Stockholm. Vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med ett stort antal fastighetsägare – i såväl stora som små lokalfrågor. Våra uthyrningskonsulter är dessutom specialiserade på olika geografiska marknader, något som bidrar till förmågan att göra djupgående analyser.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi även bistå med en helhetstjänst där vi även utför kontraktsgenomgång, projektledning flyttplanering, lokalutformning, inredning, inköp etc. Kort sagt så hjälper er genom hela processen.