Fastighetsägare

Att som Fastighetsägare samarbeta med Strateg kan se ut på lite olika sätt;

Vi utför projektuthyrningsuppdrag där vi ansvarar för hela processen där vi arbetar efter den s.k. Strategmetoden.

Vi kan även agera som ett komplement till befintlig uthyrningsorganisation med fokus på intressentbearbetning och visningar.

Strategmetoden i korthet

Analysfas

Lokalens förutsättningar i förhållande till sin marknad.

Fastställande av uthyrningsprodukt

Lokalernas utformning och investeringsbehov fastställs för att optimera hyresnivå

Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial , marknadsplan, aktivitetsplan

Genomförande

Visningar, förhandlingar, avslut. Arbetet avrapporteras löpande med regelbundna möten.

Våra arvoden är oftast resultatbaserade vilket höjer vårt driv.

Vi vågar påstå att vi har bäst koll på vilka företag som är lokalsökande. Detta tack vare en omfattande uppsökande bearbetning via telefon och digital kommunikation. Bearbetning per telefon utförs av egen personal.

Varje år hyr vi ut ca 75000 kvm vilket motsvarar ca 100 kontrakt

Låt oss komma och berätta hur vi kan hjälpa Er;

Kontakta;
Nils Jöninger »
Bengt Lindén »