Hyresgäst

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag som av olika anledningar behöver lämna lokaler men är bunden av hyreskontrakt.

Typfall kan vara:
-Man vill hyra en ny lokal för verksamheten men vill bli av med den nuvarande

-lokalen blir över vid sammanlagningar etc.

-verksamheten ska flytta till annan ort

För dessa uppdrag krävs en alldeles särskild kompetens då många parter ofta blir inblandade. (hyresvärd, nuvarande hyresgäst, tillträdande hyresgäst)

Våra erfarna konsulter kan på kort tid starta upp ett uppdrag där vi följer en metodik som kvalitetssäkrar vårt arbete vilket ofta leder till snabba avslut.

Snygga prospekt tas fram snabbt där vi använder professionella fotografer.

Våra arvorden brukar oftast spegla att vi har tydliga incitament att komma till avslut.

Låt oss komma och berätta hur vi kan hjälpa Er;

Kontakta;
Christopher Schönberg »
Hanna Wigh »